Představení WCAG: Mezinárodní standard Web content accessibility guidelines


Co je to WCAG?

Mezinárodní norma Web content accessibility guidelines 2.0 je mezinárodní normou (ISO-40500) určující mezinárodní standard pro přístupnost webového obsahu, svými možnostmi ale daleko webový obsah přesahuje a je ji tak možno považovat za normu pro přístupnost prakticky jakéhokoliv obsahu.

Struktura WCAG

Základní principy a pravidla dle WCAG

Celá norma i požadavky na přístupnost jsou rozděleny do čtyř principů a dvanácti pravidel:

Princip 1: Vnímatelnost – Informace a součásti uživatelských rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat

Obsah webu je vnímatelný všemi smysly – zrakem, sluchem a/nebo hmatem.

Pravidlo 1.1 Textové alternativy: Každý netextový obsah má definovánu textovou alternativu.

Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase: Multimediální prvky závisející na čase opatřete alternativami.

Pravidlo 1.3 Přizpůsobitelné: Vytvořte obsah, který lze prezentovat více způsoby (např. zjednodušený vzhled), aniž by přitom došlo ke ztrátě informací či narušení struktury.

Pravidlo 1.4 Rozlišitelné: Usnadněte uživatelům slyšet a vidět obsah včetně odlišení popředí od pozadí.

Princip 2: Ovladatelnost – Všechny součásti uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky musí být ovladatelné

Formulářová rozhraní, ovládací prvky a navigace jsou ovladatelné.

Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice: Zajistěte, aby všechny funkce byly dostupné z klávesnice.

Pravidlo 2.2 Dostatek času: Poskytněte uživateli dostatek času k přečtení obsahu a práci s ním.

Pravidlo 2.3 Záchvaty: Vynechte z prezentace takové prvky, u nichž je známo, že mohou vyvolat záchvat.

Pravidlo 2.4 Snadná navigace: Usnadněte uživatelům navigaci, hledání konkrétního obsahu a určování aktuální pozice.

Princip 3: Srozumitelnost – Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné

Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

Pravidlo 3.1 Čitelné: Ujistěte se, že textový obsah je čitelný a srozumitelný.

Pravidlo 3.2 Intuitivní: Ujistěte se, že vzhled a ovládání vašich stránek je intuitivní.

Pravidlo 3.3 Pomoc při zadávání: Pomozte uživatelům vyvarovat se chyb nebo chyby opravit.

Princip 4: Robustnost – Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií

Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií.

Pravidlo 4.1 Kompatibilní: Snažte se o maximální kompatibilitu se současnými i budoucími přístupovými zařízeními včetně asistivních technologií.

Další zdroje

Zdroje k normě v anglickém jazyce

Originální zdroje z webu W3C v anglickém jazyce:

Zdroje k normě WCAG v českém jazyce