WAI-ARIA - Mezinárodní standard Accessible rich internet application suite

Na internetu nejsou jen statické či dynamické webové stránky, ale i interaktivní webové aplikace. Organizace Web accessibility initiative (WAI), které jsme členy ve spolupráci s organizací W3C vytvořila normu/standard pro přístupnost těchto moderních interaktivních webových aplikací. WAI-ARIA je standardem pro přístupné internetové aplikace, přičemž je obecně použitelný jak na aplikace a stránky vytvořené v technologii HTML, tak JavaScript, AJAX, Java apod.

  • WAI-ARIA overview je základním rozcestníkem celého standardu (v angličtině) a najdete tam odkazy na technické dokumenty a nástroje.