MAAP - Mobile applications accessibility principles

MAAP není dosud ohlášeným standardem (na něm se pracuje), ale je souborem základních opatření pro přístupnost mobilních aplikací napříč jednotlivými mobilními platformami.

MAAP - Mobile application accessibility principles

MAAP je dosud jediný obecně přijímaný soubor základních principů pro přístupnost mobilních aplikací, na kterém se shodly firmy stojící za vývoje mobilních OS. Zahrnuje deset klíčových principů, které rozpracovávají jednotlivé metodiky pro vývojáře platforem.