Standardy a normy

Zde najdete aktuality z oblasti standardů a norem pro přístupnost, ale především informace o těch nejdůležitějších normách, metodikách standardech a technikách.

Jednotlivé standardy

Na dalších stránkách najdete informace o

Aktuality z oblasti standardů