Přístupnost informací ve veřejné správě
Přístupnost je komplexní oblast a zaslouží si komplexní pozornost

Přístupnost dokumentů

Co je přístupnost dokumentů?

Přístupnost dokumentů je forma uveřejňování informací, která zajistí, aby se s uveřejňovanými informacemi mohl seznámit úplně každý a to bez ohledu na používanou technologii nebo třeba zdravotní postižení.

Proč to řešit?

Potřebujeme, aby se s obsahem dokumentu mohl seznámit každý, včetně osob se specifickými potřebami, jako jsou například nevidomí.

Přístupnost dokumentů se však netýká jenom osob se zdravotním postižením. Jakýkoliv dokument splňující sedm základních zásad přístupnosti bude daleko lépe čitelný doslova pro každého a nabídne i běžným uživatelům, obzvláště pokud využívají alternativní zařízení, nové a zajímavé funkce.

Legislativní rámec

Konkrétní legislativní rámec pro přístupnost dokumentů není v současné chvíli stanoven. Avšak je jasné, že přístupné dokumenty musíme zajišťovat, neboť existuje nezadatelné právo každého na rovný přístup k informacím (a to včetně dokumentů).

V tuto chvíli se připravuje zcela nové legislativní zakotvení pro tuto oblast.

Metodický rámec

Obecně by se mělo splnit několik základních technických zásad k tvorbě přístupných elektronických dokumentů nejen pro veřejnou správu. Mezi tyto zásady patří třeba že dokument obsahuje textovou vrstvu, je správně strukturovaný, je tagovaný, apod.

Ministerstvo vnitra vydalo v roce 2010 Sedmero zásad pro tvorbu přístupných PDF dokumentů které jsou technickým metodickým minimem nejen pro veřejnou správu, jejichž naplněním lze zajistit přístupnost dokumentů.

Výhody a nevýhody

Pokud dodržíme několik základních zásad k tvorbě přístupného elektronického dokumentu, mohou s takto vytvořeným dokumentem pracovat bez větších obtíží nejen uživatelé se zdravotním handicapem, ale v takovém případě je i velmi usnadněno další zpracování dokumentu.

Mezi hlavní výhody přístupného dokumentu patří:

  • Dokument je přístupný všem.
  • Dokument můžeme využívat alternativními zařízeními.
  • Z dokumentu můžeme zpětně vytěžovat data nejen ručně, ale i strojově.
  • Dokument můžeme strojově zpracovávat.
  • Dokumenty můžeme lépe dohledat a třídit.

Největším problémem je, že způsobů a nástrojů pro tvorbu dokumentů jsou doslova desítky a nelze jednoznačně konstatovat, že dokument vytvořený v určitém nástroji nebo určitým způsobem, je vždy přístupný.
dodržovat při tvorbě a publikaci dokumentu, což znamená o něco větší časovou náročnost.