Seminář Co musí nově splňovat webové stránky veřejné správy


Pokračujeme v odborném vzdělávání veřejné správy, tentokrát seminářem s nakladatelstvím Forum.

Cílem semináře Co musí nově splňovat weby a aplikace veřejné správy je seznámit zástupce veřejných organizací s novým zákonem o přístupnosti a zejména poradit, jak nové povinnosti v praxi splnit. 

Směrnice Evropské unie o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (WMAA) byla do českého právního řádu transponována zcela novým zákonem o přístupnosti. Ten rozšiřuje okruh povinných subjektů, ale především modernizuje a standardizuje povinnosti týkající se přístupnosti webových stránek, mobilních aplikací, včetně jejich obsahu.

Na semináři vás odborník z praxe seznámí s tím, co to vlastně přístupnost je, proč je nutné a vhodné jí řešit, jaké to má přínosy a dopady. Představí vám právní úpravu stanovenou novým zákonem o přístupnosti a na konkrétních oblastech ukáže, jak přístupnost technicky a procesně řešit. Především ale poradí, jak příslušné povinnosti naplnit, a to včetně souvislosti s veřejnými zakázkami a dodavatelským dílem a následnou kontrolou.

Článek vyšel na serveru Nakladatelství Forum

Čtěte na adrese
https://www.forum-media.cz/produkty/seminar-co-musi-nove-splnovat-weby-a-aplikace-verejne-spravy

Veřejná správa po vyhlášení nového zákona projevuje o tuto problematiku opět zvýšený zájem a to především proto, že nová právní úprava rozšířila okruh povinných subjektů. Proto je nanejvýš vhodné, aby se s touto oblastí seznámili manažeři celé veřejné správy.

Součástí semináře bude i sada praktických návodů a znalostí, jak přístupnosti dosáhnout a povinnosti si tak splnit.