Jak při testování přístupnosti webových stránek s odečítačem obrazovky pracovat s HTML kódem stránky


Abychom při testování webových stránek mohli popsat příčiny špatné přístupnosti a případně i navrhnout možné řešení, musíme mít možnost i s odečítačem obrazovky nahlédnout do HTML kódu a CSS stylů vybraného webového prvku a editovat je. K tomuto účelu se používá nástroj nazvaný Inspektor HTML kódu, který je v rámci dalších nástrojů pro vývojáře zabudovanou součástí webového prohlížeče. Inspektor HTML kódu je v závislosti na zvolené kombinaci webového prohlížeče a odečítače obrazovky více či méně přístupný, jak je blíže popsáno v článku Jak při testování přístupnosti webových stránek s odečítačem obrazovky pracovat s HTML kódem stránky.

Článek vyšel na serveru tyflokabinet.cz

Čtěte na adrese
http://tyflokabinet.cz/clanky/html_inspektor_s_odecitacem

Samozřejmě tento způsob podrobného testování není pro každého. Práce s odečítačem obrazovky je dost jiná, než bez něj a tak i pro vidící webmastery nemá moc smysl. To už je lepší se s někým dohodnout a nechat si přístupnost otestovat právě samotnými zrakově postiženými uživateli. Nicméně je dobré vědět, jakým způsobem tito lidé postupují, pokud se vaším webem budou zabývat.