Poradna: Jsme obecní firma na správu budov. Dotýká se nás tedy nový zákon o přístupnosti?


Odpověď na dotaz do poradny
Dotaz: Jsme obecní firma na správu budov. Dotýká se nás tedy nový zákon o přístupnosti?"¨

Stručná a výstižná odpověď je, že ano. Nový Zákon o přístupnosti rozšiřuje ve svém § 3 říká, kdo je takzvaný “povinný subjekt”. A vašeho případu se týká konkrétně písmeno d):

d) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c), pokud

  1. byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
  2. je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c) nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby podle písmene c) anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou podle písmene c)

To znamená, že toto písmeno hovoří právě i o vás. Jste organizací zřízenou obcí, nepochybně jste zřízeni za účelem uspokojování veřejného zájmu a navíc jste také stoprocentně obcí vlastněni. Tedy splňujete obě výše uvedené podmínky.

Navíc je zde i věcný důvod. Předpokládejte totiž, že i v bytech a nebytových prostorech, jež spravujete za obec jako vlastníka, jsou osoby se zdravotním postižením. Tedy je nanejvýš vhodné umožnit jim přístup ke všem informacím a službám jako ostatním.


Zveřejněné odpovědi na dotazy v naší poradně jsou vždy anonymní. Občas zjednodušíme dotaz či upravíme jeho znění tak, aby byl pro ostatní zájemce srozumitelnější. S tazateli komunikujeme napřímo, zveřejňované jsou jen odpovědi na významné dotazy, které by mohly zajímat i ostatní.