O portálu


Tento znalostní portál je určen primárně pro subjekty, které vytvářejí a publikují informace a služby. Informace a služby musí být přístupné i pro osoby se zdravotním postižením.

Tento portál je neoficiálním zdrojem informací i pro subjekty veřejného sektoru. Je budován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, CZGAF a Odbornou skupinou pro governance accessibility.