Metodická pomůcka Jak na přístupnost pro vědecké instituce


Veřejné výzkumné instituce jsou povinnými subjekty pro povinnost zajištění přístupnosti internetových stránek podle staré i nové právní úpravy. Protože VVI prezentují mnohdy dost specifické informace a to zejména výsledky konkrétní vědecké činnosti a výzkumů, je vhodné jim v podrobnostech přístupnosti pomoci.

V rámci Akademie věd ČR existuje Středisko společných činností, které mimo jiné nabízí správu webů. V SSČ pracuje tým webmasterů a specialistů, který původně pro účely Akademie věd zpracoval metodiku k přístupnosti.

V rámci poskytování ICT služeb SSČ v oblasti správy webových stránek byla pro pracoviště AV vypracována i metodika pro splnění požadavků na přístupnost. Vzhledem k tomu, že tato metodika je speciálně přizpůsobená potřebám veřejných výzkumných institucí a vzhledem k tomu, že VVI jsou i jiné instituce než část Akademie věd, rozhodlo se SSČ tuto metodiku zveřejnit pro potřeby všech ostatních vědeckých výzkumných institucí v ČR.

Tento stručný metodický dokument je pomůckou a příručkou pro správce webových stránek vědeckých výzkumných institucí, ať už se jedná o oficiální webové stránky pracovišť, nebo o zvláštní webové stránky určené k propagaci nebo k projektům, v nichž se vědecké výzkumné instituce angažují. Na tyto internetové stránky a jejich obsah dopadá obecná povinnost přístupnosti informací tak, aby s informacemi a službami na těchto internetových stránkách mohly pracovat také osoby se zdravotním postižením. Tento metodický dokument má napomoci správcům těchto internetových stránek s naplněním této povinnosti a se získáním obecného přehledu o tom, co je to přístupnost, proč je nutné ji řešit a jak ji prakticky řešit.

Metodika má tři části:

  1. Hlavní dokument metodiky
  2. Příloha č. 1: Kontrolní seznam pro postupy podle WCAG
  3. Příloha č. 2: Vzorové prohlášení o přístupnosti

Doufáme, že metodika pomůže i ostatním VVI.


Zde je ke stažení metodika v různých formátech a také zvlášť předpřipravený text prohlášení o přístupnosti z přílohy č. 2 k metodice

O autorech metodiky

Středisko společných činností Akademie věd České republiky (SSČ) je veřejnou výzkumnou institucí a součástí Akademie věd ČR. SSČ je primárně zřízeno za účelem podpory výzkumu a infrastruktury pro ostatní pracoviště AV. Jedním z okruhů služeb jež pracovištím SSČ nabízí je i ICT. Součástí ICT je i správa webových stránek a provozování stránek pracovišť. Dále SSČ poskytuje kupříkladu hotelové a konferenční služby, či pomoc pracovištím v oblasti staveb.

Více o SSČ a jeho aktivitách nejen pro pracoviště Akademie věd se lze dočíst na oficiálních webových stránkách na adrese www.ssc.cas.cz