Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti


V souvislosti s původním ustanovením Zákona 3652000 o informačních systémech veřejné správy, byla technická pravidla přístupnosti uvedena v této vyhlášce.

Vyhláška stanovila dva druhy pravidel: Povinná a Podmíněně povinná. Pravidla pak vycházela z normy WCAG 1.0 a byla poplatná technickému stavu webových technologií v roce 2008.

Od 9. dubna 2019 platí nová právní úprava a to Nový zákon 992019 o přístupnosti.