Informace

Na světě je nový nástroj pro testování přístupnosti webu od User1st

Nástrojů pro otestování přístupnosti webu není nikdy dost. Navíc jsou většinou jen jednorázové či nepřesné. O to víc potěší zprava, že byl vydán skutečně profesionální nástroj použitelný jak pro obyčejné uživatele tak i pro profesionální nasazení.

Zahájili jsme práce na zcela novém znalostním portálu

Poslední měsíce jsme zápasili s různými CMS systémy pro tvorbu znalostních portálů. A tak dlouho jsme zápasili, až jsme se rozhodli si raději vytvořit vlastní systém a na něm postavit zcela nový znalostní portál.

Nová a stará právní úprava přístupnosti

Dne 9.4.2019 nabyl účinnosti nový zákon o přístupnosti. Ten sám říká i vše potřebné o tom, jaká právní úprava vlastně platí. Stávající ustanovení v zákoně o přístupnosti a vyhláška byly sice zrušeny, ale jsou přesto paradoxně stále platné. Co tedy vlastně platí?