Přístupnost informací ve veřejné správě
Přístupnost je komplexní oblast a zaslouží si komplexní pozornost

Vítejte na tomto webu

Omlouváme se všem, ale zdá se, že se jaksi nezobrazovaly správně aktuality na tomto (a nejen tomto) webu. Včera jsme chybku opravili.

Aktuality...

Představujeme

 • ...obecnou evropskou a závaznou regulační deklaraci pro přístupné služby

  13.7.2015

  V rámci evropského harmonizačního nařízení EIDAS k tvorbě důvěryhodných elektronických služeb je zakotvena obecná povinnost vytvářet elektronické služby tak, aby byly použitelné i osobami se zdravotním postižením. Jedná se o významnou regulační deklaraci v tomto smyslu.
  Přečtěte si více…

Starší »

Starší aktuality

 • Pane učiteli, zazpíváme si...

  13.8.2015

  A abychom se při letních vedrech trochu pobavili, trošku si zazpíváme….

  WCAG song na Youtube

  Docela hezký způsob propagace přístupnosti, posuďte sami…

 • Evropské nařízení ke službám obsahuje povinnost přístupných služeb

  14.7.2015

  V rámci evropského harmonizačního nařízení EIDAS k tvorbě důvěryhodných elektronických služeb je zakotvena obecná povinnost vytvářet elektronické služby tak, aby byly použitelné i osobami se zdravotním postižením. Jedná se o významnou regulační deklaraci v tomto smyslu.
  Přečtěte si více…

 • Rozhlasový pořad Trendy se věnoval široce přístupnosti

  10.4.2015

  Český rozhlas odvysílal 26.3. pořad Trendy a tentokrát na téma accessibility v nejširším smyslu. Bohužel jak se to tak stává, tak v pořadu zazněly i některé trochu posunuté informace a tvrzení a autoři pořadu bohužel neoslovili dotčené orgány veřejné správy o jejichž práci se také hovoří, přesto je pořad velice zajímavý a doporučujeme jeho poslech.

  Anotace k pořadu: “Evropským trendem poslední doby je zpřístupňovat veřejné instituce i pro jinak tělesně znevýhodněné občany, než jen vozíčkáře - pro lidi s nižším IQ, cizince a děti. Co to pro instituce znamená? Jaká je situace v Česku? Připravila Daniela Vrbová.”

  Poslechnout či stáhnout pořad v MP3

 • Přístupnost tradičně na ISSS

  2.4.2015

  Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 se v hradci Králové uskuteční tradiční konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2015). V rámci této konference připravilo Ministerstvo vnitra se svými partnery již tradiční blok věnovaný přístupnosti informací. A letos se můžete těšit na tyto přednášky:

  1. Klíčové věci v přístupnosti za rok 2014 a co se stane letos?
   Michal Rada, Pracovní skupina pro přístupnost informací, Ministerstvo vnitra ČR
   Pojďme se podívat co se v oblasti přístupnosti informací událo za uplynulý rok a co nás čeká letos? Od evropské směrnice, až po hlavní témata pro letošek…
  2. Příklady dobré praxe řešení přístupnosti
   Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno
   Chybami se člověk učí, říká se. Jestliže ale uděláte něco lépe než špatně, bude to vždy jen lepší než špatné. Proto bych vám rád na dobrých příkladech ukázal, jak v praxi tvořit přístupné weby, abyste si z nich mohli vzít dobrý příklad a snažit se třeba tato řešení posunout ještě dál – směrem k tomu nejlepšímu. Protože jedině tím, že vylepším to nejlepší, co momentálně je, mohu vytvořit to nejlepší.
  3. Za hranice přístupnosti webu
   Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno
   Přístupnost webu je v současné době v českém prostředí ošetřena mimo jiné Vyhláškou o přístupnosti. Zajistit přístupný web je tak pro města a obce zákonnou povinností. Prohlížení webové stránky na desktopu však dnes už není ani zdaleka jediným způsobem, jakým se mohou uživatelé seznámit s informacemi, které obce či města prezentují, a které pro ně mohou být užitečné a zajímavé. Pojďme si společně stručně představit další kanály, kterými dnes mohou téci k uživatelům informace, způsoby, jakými je mohou uživatelé zpracovat, problémy na které mohou při tom narazit a v neposlední řadě řešení, kterými je možné těmto problematickým situacím předejít.
  4. Asistivní technologie jako pomůcky nejen pro obsah
   Michal Rada, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí, RNDr. Jiří Schlanger, Ministerstvo práce a sociálních věcí
   V rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách se realizuje klíčová aktivita 13 Rozvoj asistivních technologií. A již z dílčích výsledků máme docela zajímavé závěry (nejen) o kompenzačních a inkluzních pomůckách, které v běžném životě pomáhají osobám se zdravotním postižením.

  A nezapomeňte i na tradiční vyhlašování cen (včetně oblasti přístupnosti) v rámci soutěže Zlatý erb a na tradiční setkání spojené s vyhlášením druhých a třetích cen…

  Podrobnosti o programu celé konference získáte na stránce s předběžným programem

 • Zpráva o klíčových věcech za rok 2014 a náhled do roku 2015

  27.1.2015

  Dnes zveřejňujeme dokument Zpráva o klíčových aktivitách v oblasti přístupnosti informací v roce 2014 a o tématech pro rok 2015 který přináší ve stručné formě zhodnocení klíčových událostí v roce 2014 v oblasti přístupnosti informací na národním i evropském poli a náhled do roku letošního. Najdete v něm informace o evropské legislativě, o úspěchu odborníků z ČR, o věcech jimž jsme se věnovali v uplynulém roce (jako je třeba příprava regulačního rámce) a také naše priority pro rok 2015. Součástí dokumentu je také zhodnocení a podrobný stav plnění rámcových úkolů.

 • Na světě je další návrh směrnice pro přístupnost

  23.1.2015

  S novým předsednictvím EK byla rozeslána nová verze návrhu směrnice. Más se projednávat v příštích dnech. Došlo v ní k několika zásadním změnám, jejich přehled a znění celé směrnice můžete najít na samostatné stránce "Připravovaná směrnice EU k přístupnosti".
   

 • Opatření k přístupnosti informací a služeb do nového národního plánu pro OZP 2015-2020

  8.1.2015

  V rámci přípravy nového Plánu rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na roky 2015 až 2020 byla připravena samostatná kapitola k opatřením naplňujícím principy governance accessibility (tedy přístupnost informací a přístupnost veřejné správy a veřejných služeb), která zahrnuje několik opatření k posílení přístupnosti informací a služeb ve veřejné správě. Tato opatření vycházejí jednak z potřeb osob se zdravotním postižením a jednak jsou dlouhodobými cíly veřejné správy pro oblast GA.

  K dispozici je dokument se zněním celé kapitoly 8 národního plánu i se stručným zhodnocením aktuálního stavu a stanovením cílů a konkrétních opatření.

 • Nový a přepracovaný návrh evropské směrnice o přístupnosti

  4.11.2014

  Po řadě jednání a projednávání návrhu směrnice byl vypracován její další návrh, který přináší celou řadu změn. Některé ze změn byly iniciovány také Českou republikou a je jen dobře, že se tyto změny podařilo vyjednat.

  Zásadními změnami jsou:

  • Text směrnice byl změněn, aby se vztahovala na všechny internetové stránky subjektů veřejného sektoru
  • Povinnost přístupnosti byla zobecněna tak, aby se vztahovala na celý obsah webových stránek
  • Explicitně se ve směrnici uvádí povinnost přístupnosti formulářů a autorizačních prostředků (ve vztahu k nařízení EIDAS a k elektronickým službám)
  • Byly přidány a změněny některé klíčové definice (jako “asistivní technologie”, “webové stránky”, “obsah”, apod.)
  • Rozšiřuje se povinnost přístupnosti na všechny webové stránky a na veškerý obsah “placený z veřejných peněz” (tedy širší definice)
  • Byly vyjasněny některé původně dosti nejasné aspekty, co to vlastně je
  • Směrnice se odkazuje na evropskou normu jež do jisté míry vychází ze standardu WCAG 2.0

  Stále ale ještě řada oblastí k diskusi.

  Podrobnosti jsou průběžně k dispozici také na zvláštní stránce na tomto portálu.

 • Jak co nejlépe zpřístupnit web z klávesnice

  27.10.2014

  Dalším praktickým návodem jež vyšel ve formě článku na webu Poslepu.cz je návod na zpřístupnění webových stránek pro klávesnici. Mnoho uživatelů používá klávesnici jako hlavní ovládací prvek počítače a používá v každodenní praxi klávesové zkratky. Také tento aspekt přístupnosti nejen webu je důležitý.

  Více v článku na Poslepu: http://poslepu.cz/jak-co-nejlepe-zpristupnit-web-z-klavesnice/

 • Nestandardně vytvořené formulářové prvky jsou z hlediska přístupnosti velký problém

  20.10.2014

  Na serveru Poslepu vyšel velice zajímavý článek ukazující i u nás stále dosud okrajovou problematiku přístupnosti elektronických formulářů.

  Více na Poslepu

 • Tutoriály tvorby přístupného webu od Web Accessibility Initiative (WAI)

  2.10.2014

  Byla zveřejněna sada návodů a tutoriálů pro nasazení standardu WCAG 2.0 – respektive návodů, jak dělat přístupné webové stránky podle těchto standardů. Doporučujeme všem, kdo webové stránky a servery tvoří.

  Dokument Guidance on how to create websites that meet WCAG 2.0 v angličtině

 • Dva testy přístupnosti systému Android z praxe

  17.9.2014

  Na serveru poslepu.cz vyšel nedávno zajímavý článek, který nepotěší jen uživatele se zrakovou vadou jež mají zařízení se systémem Android. V minulých měsících byly na webu publikovány dva testy přístupnosti Androidu od uznávaných expertů na přístupnost, kteří minimálně deklarovali snahu o objektivitu. Autory testů jsou Chris Hofstader a Marco Zehe.

  Podrobně na Poslepu

 • Pozvánka na workshop o přístupnosti na WebExpo 2014

  2.9.2014

  Také letos se uskuteční konference WebExpo 2014 a to 12.9.2014 v Praze. V rámci konference se uskuteční také workshop Přístupnost pro kodéry a opět jej pořádá Radek Pavlíček z portálu Poslepu.

  Více informací na Poslepu

 • Opět se rozjela příprava evropské směrnice o přístupnosti

  1.9.2014

  Po několikaměsíčním vakuu se opět trochu rozproudilo projednávání připravovaného návrhu evropské směrnice o přístupnosti webových stránek veřejného sektoru. Po řadě politických i odborných diskusích se ukazuje, že původní návrh je opravdu špatný (jak ostatně soustavně kritizuje i Česká republika) a bude třeba jej přepracovat. Zdá se, že k tomu je nyní teď již jak vůle, tak vhodné podmínky.

  Informace o postupu a související podklady lze získávat také na tomto webu a to nastránce věnované přípravě evropské směrnici

 • Tři články o WAI-ARIA včetně praktických příkladů

  21.6.2014

  Doporučení WAI ARIA se stále více dostává do popředí zájmu tvůrců webu. Což je dobře, protože možnosti, které pro zpřístupnění webového obsahu nabízí, jsou více než skvělé a řadu z nich lze nasadit do praxe s poměrně malým úsilím.

  Na serveru Poslepu vyšel článek s odkazy na zajímavé články a prakticky využitelné dokumenty.

  Více na serveru poslepu

 • Aktualizován stav plnění rámcových úkolů přístupnosti informací

  27.5.2014

  Dnes byl aktualizován dokument se stavem plnění úkolů v oblasti rozvoje přístupnosti informací. Lze konstatovat, že úkoly jsou celkem řádně plněny, pochopitelně stále je klíčovou oblastí příprava legislativy. Více na stránce k plnění úkolů.

 • Zprávy o hodnocení příslušnosti v soutěžích webů

  26.5.2014

  Již tradičně byl při vyhodnocování soutěží Zlatý erb a BiblioWeb věnován pohled také oblasti přístupnosti. Vyhlášení obou soutěží již tradičně proběhlo v rámci konference ISSS 2014 v dubnu. Odborný garant za oblast přístupnosti Tyflocentrum Brno vypracoval hodnotící zprávy, které rozhodně stojí za přečtení.

 • Bylo zveřejněno doporučení WAI-ARIA pro implementace na straně user agentů

  11.5.2014

  W3C v rámci svých aktivit WAI zveřejnila dokument “WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide”. Tento dokument má pomoci s implementací standardů a principů “Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0” v praxi. Dokument je veřejně k dispozici a je v angličtině a slouží především pro architekty a programátory webových aplikací dle standardu WAI.

  Dokument WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide v originálním znění

 • Vláda bude schvalovat Marákešskou smlouvu o dílech pro nevidomé

  7.5.2014

  Příští týden bude vláda ČR projednávat a schvalovat podpis a přistoupení České republiky k takzvané Marrákešské smlouvě o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení.

  Hlavním cílem této mezinárodní smlouvy je, aby prostřednictvím omezení a výjimek z výlučných autorských práv odstranila v mezinárodním měřítku právní překážku produkce a přeshraniční výměny autorskoprávně chráněných děl ve formátech přístupných nevidomým a osobám s jinak ztíženým přístupem k tištěnému textu.

  Tato smlouva tak zejména v rozvojových zemích posiluje takzvaná vyrovnávací práva která zaručují i osobám nevidomým, zrakově postižením a osobám s jinak stíženou schopností čtení textu, aby mohli jakýkoliv text ve formě i autorsky chráněného díla číst na roznoprávném základě a aby byly zaručeny podmínky pro technické a formátové přizpůsobení takových děl.

  Po schválení této smlouvy vládou ještě přistoupení musí schválit parlament.

 • Prezentace ke governance accessibility a přístupnosti informací na konferenci INSPO 2014

  15.3.2014

  V rámci konference INSPO byla také prezentace Michala Rady z Ministerstva vnitra ČR a Governance accessibility forum a to právě k vztahu přístupnosti informací a governance accessibility a k novinkám a připravované legislativě k přístupnosti informací.

Starší »